fredag 4 mars 2011

Sketchdumpning!

Jag har inhandlat ett nytt skissblock och redan börjat fylla det med allehanda klotter! Jag hade redan ett för 'fulskisser', men det här blocket innehåller mer färdiga teckningar. Jag har rentav tuschat några av dem.

...till exempel den här bilden av min rollspelskaraktär Arthur Woodsworth.
Krumelurer!

Jag antar att det tekniskt sett är en furrie.